Pitch:

Imagine a show that combines the best elements of heartwarming family dynamics, international fusion, and the captivating world of music and culinary arts. "A Shepherd Család" is a one-of-a-kind family musical reality show that's set to be a breath of fresh air in the television landscape.

Meet the Shepherd family:

Andrew, a charismatic British father who not only speaks English, German, and Hungarian but also possesses an extraordinary talent for creating soul-soothing melodies with his guitar. He's an IT manager by extension, a music producer by profession, a qualified chef by passion, and a charismatic figure who carries a slim and handsome aura. Andrew is also deeply knowledgeable about healing herbs, world cuisine and has an engaging love for British and Hungarian literature. His charisma is infectious, making him the driving force behind the family's adventures.
Then, there's Ági, the mother everyone dreams of having. She has American and Australian family ties, bringing a unique perspective to the family dynamic. Her warmth, love, and care are evident in everything she does, from nurturing their beautiful babies to embracing the rich cultural tapestry of Hungary.

But what truly makes "A Shepherd Család" stand out is the adorable presence of their fraternal twin girls.

These babies are not only beautiful but also the heart and soul of the show. Viewers will be captivated by their innocence, their laughter, and the joy they bring to every episode.
Each week, "A Shepherd Család" will take viewers on an immersive journey into the Shepherd family's life in Hungary. We'll explore their daily adventures, from Andrew's culinary creations in the kitchen to his mesmerizing guitar performances in their enchanting garden. Ági will take us on tours of their beautiful neighborhood, introducing us to the warm and welcoming Hungarian community.
The show will also delve into Andrew's extensive knowledge of herbal medicine, unveiling the secrets behind their therapeutic properties and how they enhance the family's well-being. As he shares his love for literature, we'll embark on a literary journey through British and Hungarian classics.

But there's more!

Music will be at the heart of "A Shepherd Család." Andrew will create original compositions, blending British and Hungarian musical influences, and even collaborate with local musicians. Viewers will witness the magical process of music production, from the initial inspiration to the final performance.

This family isn't just extraordinary; they are a true embodiment of the fusion of cultures, talents, and love.

"A Shepherd Család" will inspire and entertain audiences of all ages, offering a unique perspective on family life, music, culinary arts, and the beauty of Hungary's rich cultural heritage. Join us in bringing "A Shepherd Család" to television, where viewers will laugh, cry, and be enchanted by the Shepherd family's remarkable journey.
Don't miss the opportunity to be part of this heartwarming, musical, and culturally rich reality show that will leave audiences craving for more.

Start a Conversation

Watch the Video

Pitch:

Képzeljen el egy olyan műsort, amely egyesíti a szívmelengető családi dinamika, a nemzetközi fúzió, valamint a zene és a konyhaművészet magával ragadó világának legjobb elemeit. "A Shepherd Család" egy egyedülálló családi zenei valóságshow, amely friss levegőt hozhat a televíziózás palettáján.

Ismerje meg a Shepherd családot:

A család feje egy brit apa, aki mind IT manager, mind tapasztalt zeneproducer, ráadásul okleveles séf is, és nemcsak angolul, németül és magyarul beszél, hanem gitárjával kísért dalaival is elvarázsol mindenkit.
Andrew egy karizmatikus és vonzó apa, aki a glutén és laktózmentes alternatív diéták és gyógyító növények titkait is ismeri, és mélyen merít a brit és magyar irodalom világából. Ennek a különleges családnak és kalandjaiknak is ő a fő mozgatórugója.
Ezután ott van Ági, az édesanya akiről mindenki álmodik. Amerikai és ausztrál családi kötelékeivel és magyar gyökereivel is egyedi nézőpontot hoz a családi dinamikába. Az ő melegsége, szeretete és gondoskodása mindenben megmutatkozik, legyen szó a gyönyörű ikerlányok neveléséről vagy a magyar kultúra felfedezéséről.

De ami igazán kiemeli "A Shepherd Család" című műsort, az a két elbűvölő ikerlány jelenléte.

Ezek a csecsemők nemcsak gyönyörűek, de a műsor szívévé és lelkévé válnak. A nézőket elbűvöli majd ártatlanságuk, nevetésük és az öröm, amit minden egyes epizódban sugároznak. "A Shepherd Család" hétről-hétre várja a nézőket egy magával ragadó utazásra, a család magyarországi életébe. Megismerhetjük mindennapi kalandjaikat, Andrew kulináris remekeit a konyhában, és csodálatos gitárjátékát az elbűvölő kertben. Ági pedig gyönyörű magyar környékekre invitál minket, ahol bemutatja a magyar közösségek kultúráit. A műsor felfedi Andrew gyógyító növényekről alkotott ismereteit, és mint séf, meg is mutatja, hogyan járulnak hozzá a család jólétéhez. A műsor változatosságát a gasztronómia, irodalom, a dalok és a szabad önkifejezés körtánca adja, tisztelegve mind a magyar, mind más, külföldi kultúrák előtt.

De ez még nem minden!

"A Shepherd Család" szíve közelében mindíg is a zene áll majd. Andrew eredeti kompozíciókat fog írni és létrehozni, melyekben brit és magyar zenei hatásokat vegyít, sőt, alkalomadtán helyi zenészekkel is együttműködik majd. A nézők tanúi lesznek a zenei produkció varázslatos alkotási folyamatának, a kezdeti inspirációtól a végső előadásig.

Ez a család nem csak rendkívüli, hanem a kultúrák, tehetségek és szeretet fúziójának igazi megtestesítője.

"A Shepherd Család" inspirálja és szórakoztatja majd változatos korosztályú közönségét, egyedülálló perspektívát nyújtva a családi életről, a zenéről, a konyhaművészetről és Magyarország gazdag kulturális örökségének szépségéről. Csatlakozzon hozzánk, hogy "A Shepherd Család" a televízióban is látható legyen, ahol a nézőket elvarázsolva nevetni és sírni fognak a Shepherd család figyelemre méltó utazásán. Ne hagyja ki a lehetőséget, hogy részese legyen ennek a szívmelengető, zenés és kulturában gazdag családi programnak, ami a nézőket is hetente az epizódok elé láncolja majd.

Beszélgessünk

Itt egy videó rólunk

An open letter from Plutoneon's Managing Director,
Andrew J. Shepherd

I wholeheartedly endorse "A Shepherd Család" as an exceptional television series project.
The unique narrative, rich character development, and thematic depth showcased in the pitch are truly remarkable.
Furthermore, the decision to film in Hungary presents a multitude of production advantages.
Hungary's cost-effective production environment, diverse locations, and access to a highly skilled workforce are invaluable assets for any international production.
I have personally witnessed the country's commitment to excellence in the entertainment industry.
Having successfully facilitated numerous international productions, Hungary's track record speaks for itself, reaffirming its position as a prime destination for filming.
With my proficiency in both Hungarian and German, I am confident in my ability to bridge any linguistic and cultural gaps, ensuring seamless communication between the international creative team and the local crew.
I believe that "A Shepherd Család" has the potential to captivate audiences worldwide, and I am excited about the prospect of collaborating to bring this compelling project to fruition.
Please do not hesitate to contact me to explore this remarkable opportunity further.

Warm regards,

Andrew J. Shepherd
Managing Director, Plutoneon Consultancy

Start a Conversation

Plutoneon

Genuine Creativity

We craft real stories with heart and soul, capturing the essence of your brand.

In-House Expertise

Our dedicated team ensures every project receives the personal touch it deserves.

Healthy Creations

We're committed to producing content that promotes healthy living and positive values.

Love and Life

Our work is a reflection of our passion for love, life, and family values.

Personalized Service

Our team tailors every project to your unique needs, ensuring a personalized experience.

Storytelling Excellence

We excel in storytelling, bringing your brand's narrative to life.

Family Values

Just like family, we're here to support your creative needs every step of the way.

Collaborative Approach

We work closely with you to ensure your vision becomes a reality.

Real Stories

We tell authentic stories that resonate with your audience.

Creative Energy

Our team's creative energy shines through in every project we undertake.

Customer Engagement

We engage your customers with compelling content that sparks interest.

Positive Impact

We strive to make a positive impact through our creative endeavors.

Start a Conversation

Plutoneon